Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 44/2018 z dnia 22 października 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 października 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 44/2018

z dnia 22 października 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia nowego logotypu PZG

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza nową wersję logotypu PZG oraz nową anglojęzyczną wersję logotypu PZG, zgodnie z nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej PZG stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG