Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 45/2019 z dnia 16 października 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 16 października 2019 r

 

UCHWAŁA NR 45/2019

z dnia 16 października 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie pokrycia kosztów przelotu zawodników KN osiągających szczególne wyniki sportowe na studia w USA

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu, do USA i z powrotem do Polski, następujących zawodników:

  • Alejandro Pedryc – TOP 1000 WAGR
  • Nicole Polivchak – TOP 1500 WAGR

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG