Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 48/2019 z dnia 16 października 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 16 października 2019 r.

UCHWAŁA NR 48/2019

z dnia 16 października 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu i składu Rady Trenerów

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

    1. Zatwierdza się regulamin Rady Trenerskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. Powołuje się Radę Trenerską w następującym składzie:

– Wacław Laszkiewicz – Przewodniczący

– Wojciech Waśniewski – Zastępca Przewodniczącego

– Michael O’Brien – Członek

– Sebastian Grudzień – Członek

– Tomasz Wiśniewski – Członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG