Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 5/2019 z dnia 6 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 5/2019

z dnia 6 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu KN  na 2019 r.

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza skład kadry narodowej PZG na 2019 r. Wykaz zawodników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2019 z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG