Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 7/2019

z dnia 6 lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej

Na podstawie § 4 pkt. 5 regulaminu dyscyplinarnego postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG, działając jako organ II instancji postępowania dyscyplinarnego PZG, utrzymał orzeczoną karę przez Komisję Dyscyplinarno-Regulaminową PZG wobec R. Centkowskiego, tj. karę zawieszenia udziału w turniejach organizowanych przez PZG na okres 9. miesięcy, czyli do dnia 18 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG