Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 8/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 8/2019

z dnia 6 lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów honorowych PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy następującym inicjatywom organizowanym w 2019 r. przez Binowo Park GC:

  • Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie;
  • World Amateur Golfers Championships;
  • Mistrzostwa Polski Golf&Brydż;
  • Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii i Miłośników Zwierząt.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG