Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 9/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 9/2019

z dnia 6 lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie utworzenia rezerwy na dotację NPRJ

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podejmuje decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 45 tysięcy złotych celem wypłacenia dotacji sekcjom juniorskim zgodnie z założeniami organizacyjno-szkoleniowymi Narodowego Programu Rozwoju Juniorów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG