Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Aktualizacja zasad uprawiania golfa podczas epidemii – wraca rywalizacja sportowa

Na podstawie nowego rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 16 maja 2020 r. zarząd PZG dokonał aktualizacji procedur i zasad uprawiania golfa podczas epidemii koronawirusa w zakresie dopuszczenia do organizacji turniejów golfowych w ramach obowiązujących ograniczeń i obostrzeń.

 Organizacja turniejów golfowych będzie możliwa jedynie przy zachowaniu ograniczeń m.in. dotyczących maksymalnie 6 osób na dołek golfowy (z wyłączeniem obsługi pola golfowego) oraz bez możliwości organizacji ceremonii rozdania nagród – wciąż obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń. 

Rekomendacje dotyczące rozgrywek sportowych dla organizatorów:

 1. Organizuj grę mając na uwadze obowiązujące ograniczenia co do maksymalnie 6 osób na dołek.
 2. Mając na uwadze przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń, nie organizuj ceremonii rozdania nagród.
 3. W celu uniknięcia dotykania piłki i flagi przy wyciąganiu piłki z dołka, organizator powinien uzgodnić z zarządcą pola golfowego praktyczne wdrożenie modyfikacji definicji dołka lub piłki w dołku, poprzez zastosowanie rozwiązań wskazanych w pkt. V 12). Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund turniejowych (dawniej są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.
 4. Na podstawie listy startowej tee time należy opracować harmonogram rozgrzewek zapewniający przestrzeganie obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 5. Reguły III-V niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednio.

Ponadto, PZG przypomina, że funkcjonowanie pola golfowego i korzystanie z jego infrastruktury jest obecnie możliwe jedynie pod warunkiem, że jego zarządca:

 1. weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego – na jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego;
 2. wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
 3. zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 
 4. zapewnia dezynfekcje urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 5. ogranicza kontakt między grupami korzystających – obowiązek zachowania dystansu społecznego min. 2 metry pomiędzy ćwiczącymi i pozostałymi osobami obecnymi na obiekcie;
 6. egzekwuje od osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu i przy opuszczeniu terenu obiektu;
 7. egzekwuje od osób przebywających na obiekcie oraz obsługi obiektu obowiązek zasłaniania ust i nosa (z tego obowiązku zwolnieni są grający i ćwiczący oraz trenerzy
  i sędziowie
  );
 8. przestrzega obowiązujące przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń.

Powyższe wymogi wynikają z prawa powszechnie obowiązującego i ich nie przestrzeganie, może skutkować wymierzeniem sankcji karnych lub administracyjnych przez właściwe organy państwowe, w tym zamknięciem pola golfowego na czas stanu epidemii. Zachowanie bezpieczeństwa na polu golfowymi i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii ma charakter priorytetowy.

Jednocześnie, zarząd PZG podjął decyzję o odblokowaniu modułu turniejowego w systemie PZG Eagle od dnia 19 maja 2020 r.

Pozostałe rekomendacje dla zarządców pól golfowych, standardy zachowania graczy oraz wytyczne dla trenerów i instruktorów znajdują się w załączonym dokumencie.

Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od 19 maja 2020 r. do odwołania – TUTAJ.

 width=

Fot. D. Kozakiewicz-Lejderman


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG