Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kolejne szkolenie WHS w formie webinar – zapisy trwają

Polski Związek Golfa organizuje dodatkowy termin szkolenia ze Światowego Systemu Handicapowego (WHS). Szkolenie zostanie przeprowadzone zdalnie 18 maja 2020 roku. Uczestnictwo w kursie będzie odpłatne.

Szkolenie WHS zostanie przeprowadzone w formie wideokonferencji przy pomocy narzędzia informatycznego Zoom. Kurs odbędzie się 18.05.2020 (poniedziałek) w godz. 16.00-20.00. Uprzejmie informujemy, że jest to jedyne planowane w najbliższym czasie szkolenie WHS.

Koszt udziału w szkoleniu jest zależny od ostatecznej liczby uczestników, a mianowicie:

  • W przypadku zebrania minimum 10 uczestników opłata za kurs wyniesie 99 zł za osobę;
  • W przypadku mniejszej (niż 10) liczby zainteresowanych, koszty organizacji szkolenia zostaną podzielone pomiędzy jego uczestników.

Rejestracji na szkolenia należy dokonywać poprzez wysyłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres pr@pzgolf.pl. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do godz. 10.00 w piątek 15 maja.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie ustalony ostateczny* koszt uczestnictwa kursie, o którym zainteresowani zostaną poinformowani mailowo do godz. 17.00 w piątek 15 maja. Uczestnicy będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za kurs do godz. 14.00 w poniedziałek 18 maja (poniedziałek).

Przypominamy, że każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do indywidualnego zapoznania się z ww. materiałami oraz do rozwiązania i wysłania testu wstępnego na adres b.okrasa@polski.golf najpóźniej w przeddzień szkolenia. Celem testu jest wprowadzenie uczestników w tematykę szkolenia i przygotowanie do egzaminu końcowego. Zadania powinny być wykonane samodzielnie przez każdego uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Aktualna lista osób zapisanych na szkolenie: TUTAJ

Materiały szkoleniowe: TUTAJ

Test wstępny: TUTAJ

Aby przystąpić do szkolenia niezbędny jest działający laptop/komputer stacjonarny oraz łącze internetowe pozwalające na udział w wideokonferencji. Dodatkowo zalecamy korzystanie ze słuchawek z mikrofonem. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą narzędzia informatycznego Zoom – każdy z uczestników najpóźniej w przeddzień szkolenia otrzyma wiadomość e-mail zawierającą instrukcję obsługi narzędzia oraz wszystkie inne niezbędne informacje. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, którego zaliczenie będzie warunkiem otrzymania certyfikatu WHS.

Przypominamy, że szkolenie ma charakter obowiązkowy dla wszystkich administratorów klubowych oraz klubowych komisji handicapowych. Klub golfowy jest bezwzględnie zobowiązany do posiadania Klubowej Komisji HCP oraz przestrzegania przepisów dotyczących WHS. Wszystkie wydane dotychczas certyfikaty dostępu do Systemu Eagle wygasają z dniem 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

– Art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

– §6 ust. 2, § 11 ust. 4 pkt 3 e) oraz § 11 ust. 1 pkt b. Statutu PZG.

Od 1 kwietnia jedynie osoby posiadające ważne certyfikaty są upoważnione do dostępu do systemu PZG Eagle jako:

  1. Administratorzy klubu golfowego,
  2. Klubowa komisja HCP.

 

*Koszt może zwiększyć się, jeżeli jedna z osób, które przesłały formularz wycofa się z udziału w szkoleniu.

Fot. WHS

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG