Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 28 maja 2020 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 28 maja 2020 r., w pierwszym terminie na godz. 12.00, a w drugim terminie na 12.30.

Ze względu na stan epidemii na terytorium RP i obowiązujący zakaz zgromadzeń zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM.

Dokumenty na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG (Konto Golfisy) po zalogowaniu – pod tym linkiem https://eagle2.pzgolf.pl/account/#/document/wz w katalogu Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 28 maja 2020 r.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Załącznik
Zawiadomienie nr 2 – WZD PZG 2020

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG