Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kolejna nowelizacja zasad gry i organizacji turniejów w czasie epidemii

Zarząd PZG, po konsultacjach z komisją sędziowską i PGA Polska, dokonał kolejnej aktualizacji procedur i zasad uprawiania golfa podczas epidemii koronawirusa, dostosowując szczegółowe wytyczne do rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 29 maja 2020 r. 

Zostały zniesione m.in. ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na jednym dołku, lecz w dalszym ciągu obowiązujące prawo nakazuje utrzymywanie zasad dystansu społecznego.

Podstawowe procedury bezpieczeństwa bezwzględnie wiążące:

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym) jest zobowiązany do:

  1. weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego; 
  2. dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych;
  3. zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
  5. egzekwowania od osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego obowiązku dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe;
  6. przestrzegania zakazu obecności publiczności podczas zawodów sportowych;
  7. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń i zasad dystansu społecznego. 

Modyfikacje reguły gry w golfa obowiązujące podczas epidemii nie uległy znacznej zmianie (wobec przepisów, które obowiązywały od 19 maja i były dostępne TUTAJ). Doszła reguła traktująca o tym, jak należy się zachować gdy okaże się, że wyrównywanie bunkrów butami lub kijem jest niewystarczające dla zapewnienia warunków sprawiedliwej gry. W tym przypadku zaleca się wprowadzenie reguły lokalnej dla bunkrów – „Preferred Lies” lub reguły 16.1c – Uwolnienie od nienormalnych warunków w bunkrze.

Rekomendacje i standardy zachowania graczy nie uległy „poluzowaniu”, a wciąż zalecana jest gra w maksymalnie 3-osobowych grupach (flajtach) w celu zachowania odpowiedniego tempa gry.

Rekomendacje dotyczące rozgrywek sportowych, choć zezwalają już na organizację ceremonii zakończenia turnieju, to wciąż z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń i zasad dystansu społecznego.

Przypominamy także, że dalej obowiązuje zakaz przebywania publiczności podczas trwania zawodów sportowych.

Pozostałe rekomendacje dla zarządców pól golfowych, standardy zachowania graczy oraz wytyczne dla trenerów i instruktorów znajdują się w załączonym dokumencie.

Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od 29 maja 2020 r. do odwołaniaTUTAJ.

 width=

fot. Strzały na fairway’u
Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG