Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 26 października 2020 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 26 października 2020 r., w pierwszym terminie na godz. 11.30, a w drugim terminie na 12.00.

Ze względu na stan epidemii na terytorium RP zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM oraz elektronicznego systemu do głosowań WZA24.

Dokumenty na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG (Konto Golfisy) po zalogowaniu – pod tym linkiem https://eagle2.pzgolf.pl/account/#/document/wz w katalogu Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 26 października 2020 r.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Załącznik
Ostateczne zawiadomienie – WZD PZG 2020

Partner Strategiczny

Partner Generalny