Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Obowiązkowe szkolenie dla nowych administratorów systemu Eagle i klubowych komisji HCP

Polski Związek Golfa organizuje szkolenie z obowiązującego Światowego Systemu Handicapowego (WHS) oraz obsługi systemu informatycznego PZG Eagle. Kurs odbędzie się 30.01.2021 (sobota) w godz. 11.00-16.00 i zostanie przeprowadzony zdalnie.

Szkolenie jest obowiązkowe dla nowych administratorów klubów golfowych i klubowych komisji HCP. Przypominamy, że od 1 kwietnia 2020 r. jedynie osoby posiadające ważne certyfikaty ukończenia ww. szkolenia mogą zostać upoważnione do dostępu do systemu PZG Eagle jako:
1.      Administratorzy klubu golfowego,
2.      Klubowa komisja HCP.

Szkolenie jest bezpłatne dla jednego administratora oraz dwóch członków komisji HCP każdego klubu. W kursie mogą wziąć udział również pozostali zainteresowani za odpłatnością (99 zł brutto za osobę), którzy po pomyślnie ukończonym szkoleniu uzyskają stosowny certyfikat dokumentujący odbyte przeszkolenie. Koszt udziału w egzaminie poprawkowym wynosi 49 zł brutto dla każdego uczestnika. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia, a nie wezmą udziału w kursie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

Rejestracji na szkolenie należy dokonywać poprzez wysyłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres pr@pzgolf.pl.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego zapoznania się z ww. materiałami przed rozpoczęciem szkolenia. 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG