Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/2020 z dnia 4 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu  4 maja 2020 r. 

UCHWAŁA NR 10/2020

z dnia 4 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia procedur sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.

Wprowadza się blokadę modułu turniejowego w Systemie PZG Eagle.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązują do jej odwołania.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 10/2020 z dnia 4 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG