Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 19 maja 2020 r. 

UCHWAŁA NR 14/2020

z dnia 19 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uruchomienia modułu turniejowego PZG Eagle

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje uchwałę w sprawie uruchomienia modułu turniejowego systemu PZG Eagle.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny