Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 15/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 19 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 15/2020

z dnia 19 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia nowelizacji procedur sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Wprowadzenia się zmiany w procedurach sanitarnych i zasadach uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązują do jej odwołania.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 15/2020 z dnia 19 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny