Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 16/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 16/2020

z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zatwierdzeniu:

  1. Harmonogramu Audi Junior Tour 2020, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
  2. Regulaminu Audi Junior Tour 2020, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
  3. Założeń organizacyjno-szkoleniowych Narodowego Programu Rozwoju Juniorów 2020, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 16/2020 z dnia 27 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny