Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 18/2020

z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji problemowych Zarządu za 2019 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zatwierdzeniu:

  1. Sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego za 2019 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Sprawozdanie Komisji Kalibracyjno-Handicapowej za 2019 r., stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Sprawozdanie Rady Trenerów za 2019 r., stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej za 2019 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 – sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego za 2019 r.: TUTAJ.

Załącznik nr 2 – sprawozdanie Komisji Kalibracyjno-Handicapowej za 2019 r.: TUTAJ.

Załącznik nr 3 – sprawozdanie Rady Trenerów za 2019 r.: TUTAJ.

Załącznik nr 4 – sprawozdanie Komisji Sędziowskiej za 2019 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG