Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 21/2020

z dnia 29 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji przepisów i zasad sanitarnych uprawiania golfa w Polsce

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza „Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od dnia 29 maja do odwołania”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc obowiązującą uchwała zarządu PZG wprowadzająca „Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od dnia 4 maja do odwołania” oraz pozostałe przepisy w tym zakresie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2020 z dnia 29 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny