Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 22/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 22/2020

z dnia 29 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji składu KN w 2020 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera KN Alvina Brasseaux, Zarząd PZG zatwierdza zmiany w składzie KN PZG, aktualny wykaz zawodników zakwalifikowanych do KN stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2020 z dnia 29 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny