Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 23/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 23/2020

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rankingu Sportowego PZG.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek wiceprezesa ds. sportowych Janusza Sikory, Zarząd PZG zatwierdza regulamin Rankingu Sportowego PZG, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2020 z dnia 29 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny