Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 24/2020

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG klub golfowy Accelerating Golf Poland.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny