Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 26/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 26/2020

z dnia 10 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Klubowych MP Seniorów

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Ze względu na bardzo wysoką frekwencję na Klubowych MP Seniorów 2020 zarząd PZG podjął decyzję o:

  1. Przeniesieniu Klubowych MP Kobiet na Toya G&CC Wrocław i ich równoległej organizacji względem Klubowych MP Seniorów, w dniach 24-26 lipca 2020 r.;
  2. Dopuszczeniu do udziału w Klubowych MP Seniorów 30 drużyn.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny