Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 27/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 27/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zamian w regulaminach i procedurach sanitarnych uprawiania golfa w związku z epidemią COVID-19

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zatwierdzeniu:

  1. Zmiana definicji „palików” w regulaminie głównym Turniejów Mistrzowskich:
    – „W przypadku konieczności usuwania palików określających odległość od greenu, obszaru kary, terenu w naprawie zaleca się wykonać to w rękawiczce. Jeżeli gracz nie posiada rękawiczki, to jest zobowiązany do dezynfekcji rąk od razu po tej czynności”.
  2. Zmian w Procedurach sanitarnych i zasadach uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od 22 lipca 2020 r. do odwołania, tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 27/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny