Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 28/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 28/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wsparcia indywidualnego szkolenia zawodnika KN

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o pokryciu kosztów wynagrodzenia trenera indywidualnego A. Pedryca w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r., w wysokości 2 tys. zł brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny