Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 29/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 29/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru reprezentanta Polski na Indywidualne ME Seniorów 2020

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o wyborze Sławomira Komońskiego na reprezentanta Polski w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Seniorów oraz zakupu dla niego stroju reprezentacji Polski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny