Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 30/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia nowego cennika kalibracji pól golfowych

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku kalibracji pól golfowych. Nowy cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 30/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny