Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 31/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 31/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej Alvina Brasseaux Zarząd PZG zatwierdził skład Polski na następujące imprezy mistrzowskie:

  1. The European Ladies’ Team Shield Trophy:
  1. Ambroziak Maja (Mazury G&CC)
  2. Gradecka Dominika (Gradi GC)
  3. Zalewska Dorota (KG Lisia Polana)
  4. Żrodowska Maria (Tokary GC)
  1. The European Men’s Team Shield Trophy:
  1. Dymecki Jakub (Tokary GC)
  2. Kniaginin Mikołaj (Sobienie Królewskie G&CC)
  3. Kowalski Filip (Tokary GC)
  4. Rybczyński Jan (Kalinowe Pola GC).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny