Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 32/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR 32/2020

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia wyznaczenia terminu rozprawy odwoławczej w postępowaniu dyscyplinarnym

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję wyznaczeniu terminu rozprawy odwoławczej
w postępowaniu dyscyplinarnym, w której obwinionym jest Pan Mariusz Szumański, na godz. 12.00 w dniu 28 sierpnia 2020 r. Rozprawa odbędzie się w siedzibie PZG.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny