Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 34/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

UCHWAŁA NR 34/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie rozpatrzenia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd podjął jednogłośną decyzję w sprawie podtrzymania kary dyscyplinarnej orzeczonej przez organ I instancji.
  2. Treść orzeczenia stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny