Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

UCHWAŁA NR 37/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie nagrodzenia drużyn za European Team Shield Trophy w latach 2019-2020

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zakupie 8 toreb golfowych dla zawodników i zawodniczek zwycięskich drużyn European Ladies’ Team Shield Trophy 2019 oraz European Amateur Team Shield Trophy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny