Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 39/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 39/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów 2020

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdził skład Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów 2020:

  1. Kazberuk Janusz (Golfstok Białystok) – kapitan;
  2. Bigus Bogdan (Orzełek GC);
  3. Dec Andrzej (A&A GC);
  4. Stokłosa Janusz (Orzełek GC).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny