Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 40/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 40/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków PZG Elitarny Klub Golfowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny