Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 41/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 41/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyznaczenia reprezentantów PZG na General Annual Meeting EGA

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję, że Janusz Sikora oraz Bartłomiej Chełmecki będą reprezentantami PZG na General Annual Meeting Europejskiej Federacji Golfa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny