Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 50/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 50/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Sędziowskiej PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztofa Góry przyjmuje się do składu komisji Katarzynę Terej. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG