Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 52/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 52/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu i składu Komisji Zawodniczej PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się regulamin Komisji Zawodniczej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Powołuje się Komisję Zawodniczą PZG w następującym składzie:

– Martyna Mierzwa – Przewodnicząca

– Katarzyna Selwent – Członek

– Grzegorz Zieliński – Członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG