Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 53/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 53/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie i składu kadry narodowej na 2020 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

    1. Zatwierdza się zmiany w Regulamin powoływania kadry narodowej i warunkach reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. Zatwierdza się skład kadry narodowej na 2020 r. Wykaz zawodników kadry narodowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 53/2019 do pobrania: TUTAJ.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG