Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 55/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 55/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyrażenia zgody zgodnie Reg. 4-2 g Statusu Amatora

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG wyraża zgodę na przyznanie nagrody dot. pokrycia kosztów transportu
i zakwaterowania dla golfistów amatorów, zwycięzców turnieju Finale Space Open, zgodnie
z Reg. 4-2 g Statusu Amatora.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG