Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 6/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 6/2020

z dnia 2 marca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wprowadzenia progu ograniczającego zmianę HCP rundą pozaturniejową

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

W związku z wdrożeniem Systemu HCP WHS wprowadza się próg ograniczający zmiany HCP rundą pozaturniejową – 4,4 HCP.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny