Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 9/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 9/2020

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia prolongaty dostępu do Systemu PZG Eagle

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Ze względu na bardzo trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa Covid-19, Zarząd wydłuża dotychczas wydane członkom PZG dostępy do Konta Golfisty i Aplikacji Mobilnej do dnia 31 maja 2020 r.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny