Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Regułach Statusu Amatora kolejnym etapem modernizacji golfa

Zaproponowana modernizacja Reguł Statusu Amatora od 2022 roku jest kolejnym etapem modernizacji golfa w celu dopasowania go do potrzeb graczy i wymogów współczesnego świata.

ETAP I
Unowocześnianie golfa zaczęło się w 2014 roku od analizy problemów wpływających na tempo gry. W trakcie badań okazało się, że 60% golfistów chciałoby rozgrywać rundę w krótszym czasie. W następnym etapie zdefiniowano problemy mające istotny wpływ na granie w dobrym tempie umieszczając to w podręczniku Pace of Play opublikowanym w 2016 roku. Była to pierwsza i bardzo istotna publikacja pokazująca, że nie tylko zachowanie graczy ma wpływ na tempo gry, ale problem jest o wiele bardziej skomplikowany i zależny od bardzo wielu czynników, zaczynając od pola golfowego poprzez różne reguły, umiejętności ludzi pracujących w komitetach turniejowych a kończąc na samych graczach.

ETAP II
Kolejnym etapem zmian w golfie była modernizacja reguł gry w 2019 roku. Po raz pierwszy wydano dwa podręczniki reguł gry w golfa – pierwszy w wersji skróconej – dla graczy a drugi w pełnej wersji dla zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy golfowej. Nowe reguły zachowały podstawowe zasady i charakter golfa i uwzględniły potrzeby zmian pod kątem uproszczenia ich i łatwiejszego zrozumienia. Reguły te stały się bardziej przyjazne dla golfistów, gdyż położyły większy nacisk na postępowanie gracza ufając mu, że robi wszystko w dobrej wierze nie naruszając świadomie reguł gry.

ETAP III
Trzecim etapem zmian była kwestie dotyczące handicapu. Zaczęło się od ujednolicenia kalibracji pól na świecie, aby była możliwość porównywania osiągniętych wyników na różnych polach przez różnych zawodników. Następnie ujednolicono zasady określania i zmian handicapów zawodników. Tak jak jednakowa kalibracja pól golfowych była niezbędna, tak samo konieczne było wprowadzenie jednolitego systemu wyliczania handicapów graczy. Aby handicap w jak największym stopniu odpowiadał umiejętnościom gracza, wprowadzono system, który stał się bardziej skomplikowany i mało zrozumiały dla większości golfistów. Co nie jest aż tak bardzo kłopotliwe w dobie wszechobecnych komputerów.

ETAP IV
Po tych trzech etapach przyszła kolej na zajęcie się Regułami Statusu Amatora. Ale nie są to jednak ostatnie zmiany modernizacyjne. Już zapowiedziano nowe: związane ze szkoleniem i pracą sędziów.
Podczas całościowego przeglądu Reguł Statusu Amatora stwierdzono, że należy zachować rozdział golfa amatorskiego od zawodowego. Golf amatorski ma ważną pozycję w grze a zasadność utrzymywania reguł statusu amatora jest przede wszystkim po to, aby ochronić wszystkie sposoby gry w golfa oraz zapewnić czerpanie przyjemności z gry.
Zaproponowane reguły na nowo definiują różnice między golfem amatorskim a zawodowym.

W ramach modernizacji proponuje się, aby nowe reguły zawierały tylko cztery przypadki, które spowodują utratę status amatora:
• Przyjęcie nagrody przekraczającej limit nagród;
• Przyjmowanie zapłaty za nauczanie golfa;
• Podjęcie pracy jako pro w klubie golfowym, lub
• Członkostwo w stowarzyszeniu zawodowych golfistów (PGA).

Limit wysokości nagród pozostał bez zmian, natomiast wyeliminowano różnicę pomiędzy nagrodą pieniężną a rzeczową. Dlatego amator będzie mógł grać w zawodach dla profesjonalistów, bez utraty amatorstwa, do momentu kiedy nie przyjmie nagrody przekraczającej limit 500 GBP.

Każdy amator nawet posiadający umiejętności golfowe (należący do elity golfowej) będzie mógł dowolnie dysponować swoim wizerunkiem i czerpać z tego tytułu środki na uprawianie golfa na coraz wyższym poziomie. Przestaną występować coroczne dyskusje czy wielkość reklamy na koszulce ma zgodny z wymogami wymiar, gdyż będzie to dopuszczalne bez żadnych ograniczeń. Nie będzie tu rozróżniania czy jest to osoba indywidualna czy drużyna.

W celu lepszego zrozumienia nowych Reguł Statusu Amatora cały kodeks podzielono na kilka obszarów:

  1. Nagrody
  2. Wydatki
  3. Promocje i reklama
  4. Lekcje nauki gry w golfa
  5. Profesjonalizm
  6. Przywrócenie statusu amatora

Nagrody

W nowym kodeksie statusu amatora limit nagród pozostał na tym samym poziomie co obecnie. Zlikwidowano tylko rozróżnianie nagród pieniężnych od niepieniężnych. Wprowadziło to dodatkowe możliwości rozwoju golfistów amatorów, którzy będą mogli grać w turniejach zawodowych o nagrody pieniężne. Pozostaną amatorami tak długo, dopóki w turnieju nie wezmą nagrody wyższej niż ustalony limit i to niezależnie od tego czy były to pieniądze czy nagrody rzeczowe.
Dodatkowo do limitu nagród nie wlicza się nagród z różnych konkursów golfowych, które nie są rozgrywane w trakcie rundy golfa.
Wydatki; promocje i reklama

Proponowana reguła nie będzie zawierać żadnych ograniczeń dotyczących wykorzystywania przez amatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku lub podobizny i nie będzie ograniczać się tylko do pokrywania wydatków. W dobie mediów społecznościowych aktualnie bardzo trudno jest kontrolować uzyskiwanie korzyści z użyczenia swojego nazwiska czy wizerunku do reklamy np. butów golfowych.

Dlatego usunięcie ograniczeń i zezwolenie amatorowi i sponsorowi na publiczne ujawnienie udzielanej pomocy da wszystkim amatorom taką samą możliwość szukania pomocy pokrycia wydatków golfowych a dodatkowo wprowadzi kapitał do amatorskiej gry.

Płatne lekcje nauki gry w golfa

Płatne lekcje nauki gry w golfa pozostają w dużej mierze częścią tradycyjnej roli profesjonalnego golfisty. Nauka właściwego prowadzenia lekcji golfa jest standardową i podstawową częścią programu nauczania w programach edukacyjnych PGA.

Reguła pozostanie w dużej mierze niezmieniona, z wyjątkiem tego, że amator mógłby otrzymać wynagrodzenie za udzielanie lekcji w formie cyfrowej (takiej jak media społecznościowe), pod warunkiem, że nauka jest „jednokierunkowa”, co oznacza, że amator pokazuje, jak wykonać dane zadanie, ale nie udziela instrukcji poprzez dwukierunkową komunikację z konkretną osobą lub grupą (tak jak ma to miejsce podczas tradycyjnej lekcji).

Natomiast amator mógłby nadal zostać zatrudniony przez instytucję edukacyjną lub obóz. Ten wyjątek jest praktycznym rozwiązaniem, który pozwala trenerowi zespołu udzielać ograniczonych lekcji, oprócz innych przydzielonych mu zadań, o ile prowadzenie tych innych zadań stanowi co najmniej połowę zadań trenera. Wyjątek zapewnia młodym golfistom, którzy są częścią wielu drużyn golfowych i obozów sportowych na całym świecie, możliwość nauczenia się podstaw golfa pod okiem osoby zaznajomionej z tą grą.

Profesjonalizm

Zaproponowany nowy kodeks nie definiuje już „zawodowego golfisty”. Reguły zabraniają golfistom amatorom:

  • Zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) jako pro w klubie golfowym lub na driving range, lub
  • Członkostwa w stowarzyszeniu profesjonalnych golfistów (np. PGA).

Samo utożsamianie się z zawodowym golfistą nie skutkowałoby już utratą statusu amatora, w tym uczestnictwa w zawodach i grana w nich jako zawodowiec, a także nie byłoby już żadnych ograniczeń dotyczących zawierania umów przez golfistę amatora i otrzymywania korzyści z tej umowy, będąc w dalszym ciągu amatorem.

Przywrócenie statusu amator

W związku z tym, że w golfie funkcjonują amatorzy i zawodowcy to musi istnieć procedura przechodzenia z jednego stanu w drugi. Proces przywracania pełni istotną funkcję w utrzymaniu różnic między amatorami a nie amatorami i nie daje golfistom możliwości arbitralnego przechodzenia między statusem amatora a nie amatora. Wszystkie procedury przejścia do amatorstwa pozostają bez zmian i w dalszym ciągu decydujący głos w tej sprawie zostawia się krajowym władzom związku.
Wprowadzono tylko jedną zmianę – dotychczas proponowanym czasem karencji były przeciętnie dwa lata, a władze związku mogły ten okres skrócić na podstawie historii pracy profesjonalisty. Teraz sytuacja ma się odwrócić – głównym okresem oczekiwania będzie pół roku, ale władze związku na podstawie osiągnięć zawodnika, mogą ten okres wydłużyć lub nawet odmówić przejścia na amatorstwo.

Podsumowując wszystkie proponowane zmiany w tych regułach uważam, że dobrze się stało, że pozostawiono golf amatorski dla potrzeb nie tylko rekreacji, oddzielając od niego golf zawodowy w jasny i przejrzysty sposób. Dano sposobność zdobywania amatorom środków na podnoszenie swoich umiejętności w golfie amatorskim, niekiedy w drodze do golfa zawodowego.

Krzysztof Góra
Międzynarodowy sędzia golfowy
02.03.2021

Dowiedz się więcej: (23.02.2021) Zmiany w Regułach Statusu Amatora wprowadzane od 2022 przez R&A oraz USGA


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG