Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Decyzja Zarządu PZG w sprawie blokady modułu turniejowego w systemie Eagle

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy co następuje. 

Zgodnie z §9 ust 16 rozporządzenia, organizacja współzawodnictwa sportowego pozostaje zabroniona, za wyjątkiem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez polski związek sportowy (§9 ust 16 pkt 1). W związku z tym, Zarząd PZG podjął decyzję o wprowadzeniu do odwołania blokady modułu turniejowego w systemie Eagle. 

Ponadto, dopuszczono uprawianie sportu na obiektach na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób (§9 ust 16a). 

Biorąc pod uwagę rozległą powierzchnię infrastruktury golfowej, PZG stoi na stanowisku, że w rozumieniu przepisów odnośnego rozporządzenia, jeden dołek jest boiskiem golfowym (oddzielnym obiektem sportowym). Podobnie jak driving range, P&P, czy putting green. Wobec czego, na każdym z nich może przebywać jednocześnie nie więcej niż 25 osób w tym samym czasie. 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez uczestników aktywności sportowej jest zniesiony (§25 ust. 3 pkt 11). 

Hotele i pensjonaty pozostają w tym czasie zamknięte. Zgodnie z zapowiedziami zostaną otwarte najwcześniej po weekendzie majowym. 

Należy pamiętać, że w/w regulacje obowiązują od najbliższego poniedziałku do niedzieli 25 kwietnia 2021 r. (§9 ust. 16a). Po tym terminie przepisy mogą ulec zmianie. 

Pozdrawiam,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golffa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG