Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat w sprawie organizacji amatorskich turniejów golfowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 29 kwietnia nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dnia 19 marca 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy co następuje.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią §9 ust 16 odnośnego rozporządzenia, działalność związana ze sportem objęta działem PKD (93.0), w tym organizacja współzawodnictwa sportowego dla amatorów (podklasa 93.11), jest dopuszczona, pod warunkiem, że odbywa się na obiektach sportowych na otwartym powietrzu. Przy czym na obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób, a w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów (§9 ust 16 pkt 7).

Biorąc pod uwagę rozległą powierzchnię i złożoność infrastruktury golfowej, PZG stoi na stanowisku, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia, pole golfowe jest kompleksem obiektów sportowych, gdzie jeden dołek jest boiskiem golfowym (oddzielnym obiektem sportowym). Podobnie jak driving range, P&P, czy putting green. Wobec czego, na każdym z nich może przebywać nie więcej niż 50 osób w tym samym czasie.

Zwracamy uwagę, że nadal obowiązują przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń, reżimu sanitarnego na obiektach sportowych (dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego oraz utrzymanie dystansu społecznego) oraz obostrzeń dotyczących działalności hoteli i punktów gastronomicznych.

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez uczestników aktywności sportowej jest zniesiony (§25 ust. 3 pkt 11).

Należy pamiętać, że w/w regulacje obowiązują od 1 do 7 maja 2021 r. Po tym terminie przepisy mogą ulec zmianie.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG