Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 31 maja 2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 31 maja 2021 r., w pierwszym terminie na godz. 10.00,a w drugim terminie na 10.30.

Ze względu na stan epidemii na terytorium RP i obowiązujący zakaz zgromadzeń zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia:
Zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 31 maja 2021 r. 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG