Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 31 maja 2021 r.

O S T A T E C Z N E  Z A W I A D O M I E N I E 

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa(WZD PZG) na dzień 31 maja 2021 r., w pierwszym terminie na godz. 10.00, a w drugim terminie na 10.30.

Ze względu na stan epidemii na terytorium RP zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM oraz elektronicznego systemu do głosowań WZA24.

Dokumenty na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG (Konto Golfisy) po zalogowaniu – w katalogu dokumenty – Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 31 maja 2021 r.

Pełna treść zawiadomienia TUTAJ

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG