Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

UCHWAŁA nr 1/2021
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zgodnie z „Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” na 2021, wydanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Zarząd PZG podjął uchwałę o przeznaczeniu całości przyznanej kwoty dofinansowania z FRKF w wysokości 335 000 zł na realizację szkolenia centralnego.

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG