Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 11/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turnieje PZG w sezonie 2021

UCHWAŁA NR 11/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turnieje PZG w sezonie 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG, Zarząd PZG zatwierdził obsadę sędziowską na turnieje PZG w sezonie 2021 wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 z dnia 1 marca 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny