Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 12/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia pól golfowych – współorganizatorów Mistrzostw Regionów w sezonie 2021

UCHWAŁA NR 12/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia pól golfowych – współorganizatorów Mistrzostw Regionów w sezonie 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził pola golfowe – współorganizatorów Mistrzostw Regionów w sezonie 2021, zgodnie z tabelą poniżej:
Mistrzostwa Regionu – Południe Kraków Valley GCC
Mistrzostwa Regionu – Północ Tokary GC
Mistrzostwa Regionu – Wschód First Warsaw GC
Mistrzostwa Regionu – Zachód Amber Baltic GC

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny