Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 14/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rankingu Juniorskiego PZG na 2021 r.

UCHWAŁA NR 14/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rankingu Juniorskiego PZG na 2021 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdza regulamin Rankingu Juniorskiego PZG na 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny