Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 15/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia zasad wspierania przez PZG udziału reprezentacji seniorów i seniorek w drużynowych ME

UCHWAŁA NR 15/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zasad wspierania przez PZG udziału reprezentacji seniorów i seniorek w drużynowych ME

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia zasad wspierania przez PZG udziału reprezentacji seniorów i seniorek w drużynowych ME, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15 z dnia 1 marca 2021 r.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny